1.6. Аналіз кількісних показників здатності особистості до навчання

Використавши у статистичному пакеті Statgraphics Plus V5.1 International Professional процедуру з послідовним зменшенням групи змінних для побу­дови регресійної моделі залежності успішності навчання студентів від показ­ників, були отримані статистично якісні моделі з показників, які також мають значення. Отже, всі показників значущі, але впливають на успішність по-різному. Так, на факультетах ОіА та ФФ моделі залежності успішності навчан­ня студентів від показників мають однаковий їхній перелік, але β-коефіцієнти в регресійних моделях при кожному показників різні (див. табл. 1.22), а отже, і різна сила впливу показників на успішність.

На факультеті ЕП визначився як невпливовий показник С – бали сертифі­катів з математики.

На факультеті ЕІ невпливовим виявився показник В – бали сертифікатів з української мови і літератури. Це може бути пояснено тим, що на даному факультеті в основному готують бакалаврів та магістрів за технічними напря­мами та спеціальностями.

На факультеті МЕВ з моделі видалено як невпливовий показник D – коефі­цієнт інтелектуального розвитку (IQ).

На факультеті МіМ успішність навчання студентів згідно з моделлю не пов’язана з балами сертифікатів з математики – С – та з коефіцієнтом інтелекту­ального розвитку (IQ) – D.

Для аналізу структури студентів на різних факультетах та в цілому по університету була проведена кластеризація студентів. Протягом останніх де­сятиліть у кластерному аналізі були досягнуті істотні успіхи, і деякі сучасні різновиди аналізу зараз заслуговують на довіру щодо об’єктивності класи­фікації [28]. Однією з таких надійних процедур вважається метод Уорда. На рис. 1.381.44 наведено результати обчислень процедури Уорда статистич­ного пакета Statgraphics Plus V5.1 International Professional у вигляді дендро- грам, які демонструють кластеризацію студентів за критерієм їх успішності навчання в університеті, рівня IQ, балів сертифікатів з української мови і лі­тератури, математики та середніх балів атестатів про повну загальну середню освіту з упорядкуванням за збільшенням балів.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>