Використана література

  1. Національний освітній глосарій : вища освіта / авт.-укл. І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш та ін. ; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Вид. дім «Плеяди», 2011. – 100 с.
  2. Підсумки вступної кампанії 2010 року – за даними інформаційної си­стеми «Конкурс» // Вісник ТІМО. – 2010. – № 11. – С. 36.
  3. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических иссле­дованиях / В. Плюта. – М. : Изд. «Статистика», 1980. – 143 с.
  4. Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, моло­ді та спорту України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011 р. № 1059, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 10.10.2011 р. за № 1169/19907 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К. : Літопис ХХ, 2011. – № 12 (146). – С. 18-19.
  5. Положення про експертну раду з питань проведення експертизи ди­сертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Укра­їни 14.09.2011 р. № 1058, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 10.10.2011 р. за № 1167/19905 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії Украї­ни. – К. : Літопис ХХ, 2011. – № 12 (146). – С. 14-17.
  6. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-мо­дульній системі підготовки фахівців / укл. М. В. Афанасьєв ; [наукове ке­рівництво докт. екон. наук, професора Пономаренка В. С.]. – Х. : Вид. ХНЕУ, – 244 с.
  7. Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом Мі­ністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011 р. № 1059, за­реєстроване в Міністерстві юстиції України від 10.10.2011 р. за № 1170/19908 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К. : Літопис ХХ, 2011. – № 12 (146). – С. 20-47.
  8. Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем : монографія / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД «ІНЖЕК», – 432 с.
  9. Пономаренко В. С. Економіка знань та інноваційна підготовка кадрів // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іннова­ційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення», 27-28 жовтня 2006 р. / упор. Петришин О. В., Кизим М. О. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 40-56.
  10. Пономаренко В. С. Концептуальні засади розвитку економічного уні­верситету / В. С. Пономаренко // Економіка розвитку. – 2006. – № 1 (37). – С. 5-10.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>