Використана література

61 найменувань

  1. Аналітичний звіт за результатами моніторингового дослідження якос­ті математичної освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закла­дів м. Києва / укл. Л. Т. Коваленко, В. М. Михайленко, Я. В. Корнішевський, Т. Л. Казиміренко. – К. : ГУОН, КМПУ, 2007. – 80 с.
  2. Афиногенова Е. А. Жизненные приоритеты и ценности молодых / Е. А. Афи­ногенова // США: экономика, политика, идеология. – 1994. – № 1. – С. 97-103.
  3. Голубенко О. Національна рамка класифікацій у контексті Європейських перетворень освітнього простору / Голубенко О., Морозова Т. // Вища шко­ла. – 2009. – № 3. – С. 44-56.
  4. Голубенко О. Національна структура кваліфікацій вищої освіти: пробле­ми переформатування / Голубенко О., Морозова Т. // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 50-60.
  5. Дутка Г. Я. Принцип фундаменталізації та його реалізація у математич­ній підготовці майбутніх економістів : автореферат дис. … докт. пед. наук : 13.00.04 / Г. Я. Дутка ; АПН України ; Інститут пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2009. – 40 с.
  6. Дутка Г. Я. Фундаменталізація математичної підготовки майбутніх фа­хівців: методологічний та морально-етичний компоненти / Г. Я. Дутка // На­ука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 2. – С. 239-244.
  7. Євростат, OECD // Unit F-4 Education, Science and cultural statistics. – 2010.
  8. Згуровский М. 3. Путь к информационному обществу – от Женевы до Туниса / М. З. Згуровский // Зеркало недели. – 2005. – № 34. – 3 сентября.
  9. Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і сту­дентів Харківського національного економічного університету / укл. М. С. До- роніна, О. М. Кузь, Г. В. Назарова та ін. ; за заг. ред. д. е. н., проф. Пономаренка В. С. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 32 с.
  10. Коляда М. Діяльнісний підхід у формуванні інформаційної культури майбутніх економістів / М. Коляда // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 1. – С. 46-58.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>