Вступ

Удосконалення всієї системи освіти України має стати головним завданням інтелектуального загалу нашої країни. Автор глибоко переконаний, що загаль­не стратегічне завдання підвищення якості підготовки фахівців для суспільства, що базується на економіці знань, не може бути виконане як локальне завдання, оскільки проблеми, що накопичені у нашій державі, носять системний характер. Тому вирішення однієї чи декількох розрізнених проблем не дозволить отрима­ти загальний позитивний результат. Потрібна розробка комплексної стратегічної програми, що побудована за методологією програмно-цільового підходу й вклю­чає систему взаємопов’язаних у часі, просторі і за змістом програм для освітян­ської, економічної, юридичної, мистецької та публічної сфер діяльності.

Складність проблеми підвищується у зв’язку з об’єктивною необхідністю інте­грації нашої системи освіти у світовий освітянський простір. З різних об’єктивних і суб’єктивних причин наша система освіти розвивалася ізольовано від світової, що привело до створення відповідного поняттєво-термінологічного апарату, який не повною мірою кореспондується з апаратом, що використовується в інших кра­їнах. У рамках Болонського процесу реалізується спроба конвергенції національ­них освітніх систем для того, щоб без втрати самобутності, яка притаманна кожній країні, на спільній основі вирішувати проблеми оцінки «результатів навчання»*1 та присвоєння «кваліфікацій»*2.

Найбільш фундаментальним дослідженням у цьому напрямі є проект Тюнінг*3.

Останнім часом рішучими кроками у потрібному напрямі були:

  • активна робота міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій;
  • розробка і видання у 2011 році Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України разом з Національною академією педагогічних наук України «Національного освітнього глосарію: вища школа» [21].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>