Вступ

Видання цього глосарію дозволить нарешті здійснювати фахову комунікацію, зрозуміти міжнародну, європейську термінологію вищої школи, що вкрай необхідно в умовах глобалізації та євроінтеграції задля трансформації вітчизняної освітньої системи з метою підвищення її конкурентоспроможності з урахуванням світового, зокрема європейського, досвіду.

Беручи до уваги виключну важливість офіційної трактовки тих чи інших еле­ментів поняттєво-термінологічного апарату, в монографії зміст відповідних ста­тей глосарію надається по тексту при першому використанні у вигляді посилань зі знаком *. Коли самі статті у посиланні також містять терміни з глосарію, вони виділяються жирним шрифтом.

*1 Результати навчання (Learning outcomes): Сукупність компетентностей, що виражають знання, розуміння, вміння, цінності, інші особистісні яко­сті, які набув студент після завершення освітньої/навчальної програми або її окремого компонента. Результати навчання в сукупності з критеріями їх оці­нювання визначають мінімальні вимоги до присвоєння кредитів, у той час як виставлення оцінок ґрунтується на зіставленні реальних навчальних досяг­нень студента з мінімальними вимогами. Реальні результати навчання відріз­няються від навчальних цілей, тобто очікуваних результатів, тим, що стосують­ся навчальних досягнень студента, тоді як цілі навчання є намірами викладача, тобто запланованими результатами. Термін «результати навчання» – це один з основних термінів Болонського процесу, що важливий для розуміння та по­рівняння різноманітних академічних ступенів (кваліфікацій) у Європі, зміни освітньої парадигми із процесної на результатну. Останнє означає перехід від підходу щодо побудови освітніх/навчальних програм та викладання, орієнто­ваного на викладача, до студентоцентрованого підходу» [21].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>