Вступ

*3 «Проект Тюнінг (TUNING Project): Проект Європейської комісії «Налашту­вання освітніх структур в Європі», що реалізується з 2000 року європейськими університетами при взаємодії зі сферою праці та спрямований на формування загальної методології порівнюваності і сумісності рівнів та змісту освітніх/нав­чальних програм у різних предметних областях вищої освіти. Проект охоплює переважну більшість країн, що підписали Болонську декларацію, включаючи й Україну. Проект Тюнінг виходить з того, що академічні ступені (кваліфікації) в міжнародному плані можуть бути порівнянними і сумісними, якщо порівнюва­не те, що здатні (компетентні) виконати їх власники, та якщо порівнювані від­повідні академічні і професійні профілі. При цьому не ставиться за мету роз­роблення уніфікованих загальноєвропейських освітніх/навчальних програм із детермінованим переліком навчальних дисциплін та визначеним змістом. За проектом визначено загальні, ключові та специфічні, предметні компе­тентності для окремих освітніх галузей. У рамках проекту також розроблені дескриптори циклу/рівня для значної кількості предметних областей» [21].

У рамках даної монографії автор не претендує на вирішення в цілому систем­ної проблеми виведення на світовий рівень нашої освіти, а розглядає окремі її скла­дові стосовно системи середньої та вищої освіти при підготовці компетентних*4 економістів та менеджерів.

*4 «Компетентність/компетентності (Competence, competency/compe-tences, competencies): За проектом Тюнінг Європейської комісії, це динамічна комбіна­ція знань, розуміння, вмінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують результати навчання за освітньою/навчальною програмою. Компетентності покладені в основу кваліфікації випускника. Компетентність (компетентності) як набуті реалізаційні здатності особи до ефективної діяльності не слід плута­ти з компетенцією (компетенціями) як наданими особі повноваженнями» [21].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>