Додаток А

Перелік ВНЗ, до яких подано 70 % усіх заяв абітурієнтів України
за 2010/2011 та 2011/2012 роки набору

Продовження

Додаток Б

Привабливістіь ВНЗ за даними вступної кампанії 2011/2012 навчального року

Продовження

Додаток В


Концептуальні засади розвитку Харківського національного економічного університету   [12]

Продовження

Додаток Д

Дескриптори рівнів Національної рамки кваліфікацій

Продовження

Додаток Е

Проблеми ефективності наукової та освітньої діяльності у вищих навчальних закладах

Продовження

Додаток Ж

Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і студентів Харківського національного економічного університету [9]

Продовження

Додаток З

Методика кількісної оцінки науково-педагогічної діяльності викладачів університету [18]

Продовження

Додаток И

Наукові школи Харківського національного економічного університету

Продовження

Додаток К

Розподіл відповідей респондентів щодо предметно-спеціалізованих професійних компетентностей (напрям підготовки, спеціальність «Облік і аудит»)

Продовження