2.5. Мотивація студентів та професорсько-викладацького складу до спільної роботи з формування компетентного фахівця

У цілому оплата праці в університеті регламентується Цивільним кодек­сом України, Кодексом законів «Про працю», законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року № 134 «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, про встановлення посадових окладів та доплат за почесні звання, надбавок, премій та інших за­ходів матеріального стимулювання».

Необхідність упровадження методики обумовлена тим, що оплата праці кожного викладача не повною мірою відповідає його персональному внеску у підвищення якості підготовки фахівців в університеті та підвищення його іміджу. При цьому необхідно мати на увазі, що вона не стосується розміру посадових окладів і регламентованих законодавством надбавок за стаж робо­ти, виплати допомоги на оздоровлення педагогічним і науково-педагогічним працівникам у розмірі місячного посадового окладу згідно з Постановою Ка­бінету Міністрів України від 31.01.2001 року № 78 «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам установ освіти», а також виплати за рахунок фонду соціального страхування однора­зової допомоги на поховання та при народженні дитини.

Автор вважає, що слід виходити з наступного:

  1. Викладач, який виконав свій індивідуальний план, згідно із законодав­ством має право й отримує посадовий оклад і надбавки, що встановлені законом. Вважається при цьому, що якість його роботи мінімально необхідна (інакше потрібно поставити питання про його професійну невідповідність посаді).
  2. Додаткове матеріальне та моральне заохочення повинно бути нарахо­вано пропорційно якості й кількості роботи кожного викладача.
  3. Кількісна оцінка в балах носить порівняний, а не абсолютний харак­тер, і це порівняння проводиться всередині кожної категорії професорсько- викладацького складу. Усередині кожної категорії, виходячи зі значень міні­мальної та максимальної кількості балів, викладачі об’єднуються у три групи: вищу, середню та нижчу. Заохочення мають отримувати викладачі, які увійшли в середню та вищу групи за окремими шкалами, межі яких будуть залежати від конкретних значень набраних балів.
  4. Джерелом матеріального заохочення є економія фонду заробітної пла­ти. Матеріальне заохочення може бути надане у вигляді надбавок, доплат, премій та матеріальної допомоги. Крім того, за рахунок добровільних внесків працівників до профспілкової організації надається матеріальна допомога працівникам та проводяться пільгові культурно-оздоровчі заходи.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>