2.5. Мотивація студентів та професорсько-викладацького складу до спільної роботи з формування компетентного фахівця

Використання подібних узагальнень дозволяє структурувати шкалу цін­ностей тієї або іншої соціальної групи чи категорії персоналу, на представни­ків якої спрямоване управлінське рішення.

Серед важливих економічних властивостей, що впливають на реалізацію управлінських рішень, особливе місце починає займати індивідуальність ви­кладача, характеристики його поведінки, сумлінність, ініціатива, свобода творчості та ін. Такі якості, які вважались раніше «гуманітарними», перетворю­ються сьогодні в безпосередню і потужну продуктивну силу. Оптимальне спо­лучення масової підготовки кваліфікованих фахівців з підготовкою інтелек­туальної еліти вимагає нових підходів до мотивації ПВС.

Одна з найважливіших проблем мотивації в управлінських рішеннях полягає в тому, щоб дати можливість кожному конкретному викладачу університету задовольнити свої потреби за допомогою властивого йому типу поведінки. Ви­рішення цієї проблеми для кожної системи управління базується на всебічно­му моніторингу ПВС, що дає можливість знати, які активні потреби форму­ють його поведінку.

Звичайним явищем повинна стати оцінка ділових якостей науково-педагогічних працівників на основі соціологічних опитувань і експертиз якості їхньої роботи. Так, наприклад, на підприємствах фірми IBM у Велико­британії [17] кожний працівник з періодичністю 1 – 1,5 року піддається ре­тельному соціологічному опитуванню й оцінці.

Вивчення колективів людей і прогнозування їхнього розвитку з ураху­ванням особливостей їх поведінки завжди базувалися на етичних принципах того чи іншого часу або держави.

У сучасному суспільстві цей базис, як зазначає А. Каррард (A. Carrard) [42], трансформувався в дуже сильний духовний взаємозв’язок людини зі своєю ді­яльністю, в становлення системи взаємозалежностей усередині професії та ор­ганізації. Ураховуючи це, необхідно приймати такі управлінські рішення, які б забезпечували: досягнення високої інтелектуальної віддачі кожного науково-педагогічного працівника за власною ініціативою; одержання ним персональ­них завдань, що носять довірчий, конфіденційний характер.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>