2.5. Мотивація студентів та професорсько-викладацького складу до спільної роботи з формування компетентного фахівця

Бали за напрямом АП розраховуються таким чином: коефіцієнт відповідної посади (завідувач кафедри, декан факультету та ін.) потрібно помножити на кількість років, протягом яких він обіймає дану посаду. Після припинення повноважень на даній посаді від набраної суми балів віднімаються по декіль­ка балів за кожен наступний рік до тих пір, поки не залишиться фіксований залишок, що не зменшується протягом усього періоду роботи в університеті.

Бали за педагогічну діяльність (напрям ПД) розраховуються як сума балів:

  • за власне педагогічне навантаження, де заохочується праця на повну ставку з перевиконанням навантаження порівняно із середнім по уні­верситету за різними категоріями ПВС;
  • за розробку навчальних програм, навчальних планів, освітньо-кваліфіка­ційних характеристик, освітньо-професійних програм тощо;
  • за оцінку діяльності викладача при анонімному анкетуванні студентами або слухачами;
  • за роботу з іноземними студентами залежно від їхньої кількості.

Науково-методична робота (напрям НМР) включає бали за такі види діяль­ності:

  • підготовку науково-педагогічних кадрів у вигляді фіксованої кількості балів за кожного підготовленого кандидата та доктора наук;
  • видавничу діяльність, що оцінюється за кожним виданням з урахуванням його тиражу, кількості умовно-друкованих аркушів, кількості співавто­рів, мови та виду видання, спрямованості на впровадження компетент- нісного підходу (монографія, підручник, стаття і т. п.), країни видання;
  • підготовку електронних підручників залежно від обсягу кредитів за да­ною навчальною дисципліною;
  • друкування статей у журналах, що реферуються у провідних міжнарод­них науковометричних базах даних: SCOPUS, Springer, EconLit, EBSCO, ULRICH’S;
  • винахідницьку та науково-проектну роботу, що включає патенти і впро­вадження в експлуатацію результатів науково-проектної роботи.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>