2.1. Концепція компетентнісного підходу

На формування студента як компетентного фахівця впливає згід­но з рис. 2.1 «неформальна освіта та інформальна освіта» *8 .

*8 « Неформальна освіта (Non-formal education) : Додаткова освіта, що до­цільно організована, проте не завершується наданням кваліфікації певного рівня (етапу, циклу) формальної освіти.

Інформальна освіта (Informal education) : Освіта, що зовні не організова­на, тобто неофіційна, самоорганізована освіта, тобто самоосвіта, наприклад, прослуховування окремих лекцій або читання книг і журналів. Близьким до інформальної освіти за значенням є інформальне навчання»[ 21].

Крім усіх видів навчання, на формування особистості як компетентного фахівця впливають комунікативні відношення на мікрорівні (особистість – особистість) як з ПКО, так і з ППКО. Ці відношення відіграють дуже суттєву роль у формуванні фахівця, як з точки зору його мотиваційної спрямованості на навчання, так і засвоєння його змісту для того, щоб отримати врешті-решт «придатність до працевлаштування» *9  та необхідну для цього кваліфікацію.

*9 « Придатність до працевлаштування (Employability) : Наявність у випуск­ників компетентностей, що необхідні для успішного працевлаштування [21].

Згідно з визначенням категорії «кваліфікація», на погляд автора, вона може бути різного рівня і мати, як мінімум, дві складові. Автор розглядатиме тільки три освітньо-кваліфікаційні рівні: 6 – бакалавр, 7 – магістр, 8 – доктор філософії (рис. 2.2), що у повній мірі відповідає вимогам Болонського процесу і зафіксо­вано у «Європейській рамці кваліфікацій» *10 .

*10 « Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (Frame­work for Qualifications of the European HigherEducation Area, QF EHEA) : Всеохопна рамка (шкала) кваліфікацій, яка розроблена для закладів вищої освіти/вищих навчальних закладів Європи, прийнята на Бергенській конфе­ренції (2005 р.), описує три послідовних цикли вищої освіти: перший, вклю­чаючи короткий, (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (доктор­ський). Для опису кваліфікаційних рівнів рамки використовуються Дублінські дескриптори, що складаються з п’яти видів компетентностей (результатів навчання): знання і розуміння; застосування знань і розуміння; формування суджень; комунікація; здатність для подальшого навчання, розвитку, а також кредитний вимір для першого і другого циклів» [21].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>