1.5. Кількісна оцінка об’єктивності зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) результатів навчання в Україні

 Таким чином було проведено вступні іспити, і наразі маємо дані оцінки якості підготовки абітурієнтів університету за балами зовнішнього оцінюван­ня, що проводилося в нашому університеті.

Така система оцінювання здатностей абітурієнтів може претендувати на статус чистого експерименту, оскільки не було учасників процесу, які зацікав­лені у зовнішньому втручанні для завищення або заниження оцінок.

  • Ректорат університету в цьому не зацікавлений за визначенням, оскіль­ки він свідомо запросив незалежних експертів якраз із метою незалеж­ної оцінки.
  • Працівники Центру не зацікавлені у завищенні чи заниженні оцінок, оскільки вони наперед не знали про цю акцію і практично не могли за­безпечити витік інформації.
  • Курсанти військового університету, що чергували перед аудиторіями, отримали цей наряд від свого керівництва напередодні ввечері, тому також не мали ні технічної, ні будь-якої іншої можливості втручатися у процес оцінювання.
  • Під час оцінювання знань використовувалися тільки закриті тести і здійснювалася комп’ютерна перевірка, тому вплинути на оцінку окре­мі працівники Центру також не могли. Хоча головним у цьому є те, що в них у цьому не було реальної зацікавленості.

Такі умови проведення тестування, на погляд автора, забезпечили дійсну незалежність цього процесу. Більш того, про це свідчить вигляд кривої розпо­ділу балів, що отримані абітурієнтами в сертифікатах. Теоретичні та емпіричні криві розподілу балів сертифікатів подані на рис. 1.22 і 1.23. Статистичні ха­рактеристики набору даних для дослідження тестування з математики абіту­рієнтів ХНЕУ у 2007 р. такі: кількість абітурієнтів – 558; середній бал – 5,681; середнє квадратичне відхилення – 1,81; значення критерію Колмогорова-Смірнова λ = 0,862, що значно менше 1,36, і маємо прийняти гіпотезу про нор­мальний закон розподілу. Відомо, що при обчисленому значенні λ < 1,36 гі­потезу про нормальний закон розподілу приймають з надійністю 95%; при обчисленому значенні λ > 1,63 гіпотезу про нормальний закон розподілу від­хиляю ть з рівнем значущості а = 0,01; при λ ∈ (1,36; 1,63) однозначно сказати не можна, для уточнення слід використати інший критерій. Аналогічно були обчислені статистичні характеристики набору даних для дослідження тес­тування з української мови і літератури: кількість абітурієнтів – 468; серед­ній бал – 7,35; середнє квадратичне відхилення – 1,737; значення критерію Колмогорова-Смірнова λ = 1,037 < 1,36, гіпотеза про нормальний закон розпо­ділу приймається.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>