2.7. Працевлаштування випускників

Працевлаштування випускниківЗазначено, що дві третини роботодавців цікавлять не самостійні творчі осо­бистості, що здатні приймати творчі рішення, а працьовиті виконавці, які го­тові виконати максимальну кількість завдань за короткий термін.

Здійснено аналіз анкет, який демонструє, що роботодавці у своїй компе­тентності далекі від технологій організації навчального процесу, і тому для них більш важливий загальний імідж, ніж передові технології навчання, інши­ми словами, результат більш важливий, ніж засоби його досягнення.

Обґрунтовано, що розробка, офіційне оприлюднення та впровадження уні­верситетського проекту «Кар’єра» – це шлях реалізації набутих фахових компетентностей. Інноваційною складовою цього проекту є: включення в базу даних особистісних психологічних характеристик студентів, їх особистих науково-практичних портфоліо, відеопрезентацій для роботодавців, просування на ринок праці не тільки випускників, а й студентів 3 – 5 курсів для проходження практик, стажувань, створення тимчасових творчих колективів з метою вирі­шення проблем, що виникають у роботодавців на госпдоговірній основі.

Спрямованість усього науково-навчального процесу на кінцевий резуль­тат – формування компетентного фахівця – передбачає діяльність універси­тету як із забезпечення придатності випускників до працевлаштування, так і просування їх на ринок праці.

Першою складовою цієї діяльності є забезпечення придатності випускни­ків до працевлаштування, що передбачає визначення кола всієї структури компетентностей – узагальнених, професійних та предметно-спеціалізованих, які мають опанувати студенти з точки зору роботодавців. З цією метою було проведено анкетування роботодавців, що входять у різні професійні асоціації.

У Харківському національному економічному університеті лабораторією оцінки рівня креативності та інтелекту у 2010, 2011 роках було проведено статис­тичне дослідження потенційних роботодавців для випускників університету.

Анкетуванням було охоплено 1300 роботодавців. Одне із головних зав­дань дослідження – оцінка роботодавцями найбільш важливих характерис­тик та особливостей навчального процесу (табл. 2.1), щоб мати уявлення про ставлення із зовні до тих нововведень, що здійснені в університеті.

Ранжування відповідей у таблицях даного підрозділу здійснювалося за схемою:

5 – дуже важливо;

4 – важливо;

3 – скоріше важливо, ніж ні;

2 – скоріше неважливо, ніж важливо;

1 – неважливо.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>