2.4. Самостійна робота студентів та її забезпечення

Тому в ХНЕУ значна увага приділяється організації самостійної роботи, основними завданнями якої є:

  • створення організаційно-методичних засад щодо розвитку у студентів мотивації до навчання, формування навичок самостійної навчальної, науково-дослідної та практичної роботи, професійно значимих якостей, знань, вмінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглиблення на­укових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності;
  • забезпечення умов для гармонійного творчого розвитку особистості сту­дента в умовах індивідуалізації навчального процесу [26, с. 138].

У своїй роботі М. Коляда [10] зазначає, що формування розумової діяль­ності неможливе без засвоєння певних знань, оскільки найбільш ефективне заглиблення в досліджуваний предмет відбувається в самостійній роботі сту­дента над цим предметом, а мета змушує людину думати.

Найбільш дієвою формою організації роботи студента є наукова та на­вчальна робота, яка виконується за завданням викладача, не тільки під його методичним і науковим керівництвом, а й при безпосередній участі. У кон­цептуальних засадах розвитку ХНЕУ [12] зазначено, що залучення студентів до наукової роботи результативно лише тоді, коли викладач не лише сам про­водить наукові дослідження, а й залучає до цієї роботи студентів.

З метою підвищення якості підготовки фахівців в університеті запровадже­но різні форми проведення самостійної роботи – як аудиторні, що виконуються в ході аудиторних занять за розкладом, так і позааудиторні. Правильно органі­зована самостійна робота студентів дозволяє поєднати навчально-виховну та науково-виробничу складові на умовах співпраці студентів з викладачем.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>