1.6. Аналіз кількісних показників здатності особистості до навчання

З використанням статистичного пакета Statgraphics Plus V5.1 International Professional була побудована чотирифакторна регресійна модель для студен­тів усіх факультетів. Така регресійна модель зі стандартизованими змінними має вигляд:

Y = 0,095D + 0,336В + 0,205 С + 0,279А,

де Y – успішність навчання студентів протягом усього періоду їх навчання;

D – коефіцієнт інтелектуального розвитку (IQ) у балах;

В – бали сертифікатів з української мови і літератури;

С – бали сертифікатів з математики;

A – середні бали атестатів про повну загальну середню освіту.

Наведена модель є статистично якісною. Це підтверджують значення кое­фіцієнта детермінації (R2 = 0,587), статистика Фішера (F = 314,9) та статистика Дарбіна – Уотсона (DW = 1,564). Значущість коефіцієнтів регресії в моделі під­тверджує t-статистика Стьюдента.

Значення коефіцієнта детермінації свідчить про те що 58,7 % варіативнос­ті оцінок за навчання може бути пояснене врахованими у моделі показниками у вигляді стандартизованих змінних, а значення β-коефіцієнтів вказують на внесок кожного з них у це пояснення. Інакше кажучи, ці коефіцієнти характе­ризують відносну силу впливу кожного з показників на оцінки за навчання.

Для більшої наочності слід навести β-коефіцієнти моделі перед змінними: А – бали атестатів про повну загальну середню освіту; В – бали сертифікатів з української мови і літератури; С – бали сертифікатів з математики; D – бали, що характеризують рівень інтелектуального розвитку (IQ) за Амтхауером у ви­гляді діаграми (рис. 1.37).

 

Рис. 1.37. Діаграма β-коефіцієнтів регресійної моделі залежності успішності навчання студентів протягом усього періоду їх навчання в університеті від чотирьох показників

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>