1.5. Кількісна оцінка об’єктивності зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) результатів навчання в Україні

Кількісна оцінка об'єктивності зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) результатів навчання в Україні Проведено аналіз, який свідчить про те, що об’єктивність оцінювання знач­ною мірою залежить від роботи регіональних центрів незалежного оцінюван­ня якості освіти і суттєво відрізняється по регіонах. Отже, сама незалежність тримається виключно на конкретних особистостях, а не на технології, яка б виключала суб’єктивне втручання у процес проведення оцінювання. Констатується, що виключення суб’єктивного чинника може бути забезпе­чене тільки через організацію об’єктивної незацікавленості всіх тих, хто проводить оцінювання. Наразі незалежність спостерігачів в аудиторіях при тестуванні зазнає потужного випробування.

З проблемами підвищення якості середньої освіти тісно пов’язана про­блема вступу до ВНЗ. Вона є важливою складовою формування мотивації учнів до самонавчання, самовизначення та оволодіння життєвими компетентностями.

В умовах сучасної політичної та економічної нестабільності сама ідея зов­нішнього незалежного тестування продуктивна і має бути реалізована як зво­ротний зв’язок для оцінки ефективності заходів, що проводилися для підви­щення якості середньої освіти. Система ЗНО, що працює сьогодні, має суттєві недоліки, які будуть розглянуті в цьому підрозділі. Після їхнього усунення повномасштабне її застосування, на думку автора, у короткостроковому роз­різі дозволить:

  • зняти з керівництва ВНЗ тягар звинувачень у необ’єктивності вступних іспитів;
  • сформувати для середньої освіти єдині для всієї країни базові вимоги до рівня компетентностей, що опановані учнями при вивчені дисципліни, тобто реальний державний стандарт, і оцінювати надалі ступінь його за­своєння;
  • сформувати у дітей віру в справедливість, налаштовувати їх на розбудо­ву свого життя власною працею відносно набуття компетентності, а не на пошук необхідних маневрів для отримання завищених оцінок;
  • сформувати у батьків прагнення надати дітям якісну освіту, а не зави­щені оцінки;
  • знизити соціальну напругу в суспільстві, обумовлену недовірою абіту­рієнтів, їх батьків та широкого загалу в цілому щодо об’єктивності оці­нювання результатів навчання на випускних та вступних іспитах;
  • знизити вплив адміністративного втручання у процес оцінювання знань учнів.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>