Додаток Е

  • звільнення від оподаткування податком на додану вартість постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослід­ницько-конструкторських робіт, які виконуються платниками подат­ку за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Мі­ністрів України для фінансування ратифікованого Верховною Радою України Договору між Україною та Федеративною Республікою Бра­зилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети- носія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара, на користь резидентів – суб’єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації цього Договору (до 1 січня 2015 року). Ця пільга є спеціальною та відноситься до вузького кола платників;
  • звільнення від оподаткування податком на додану вартість поста­чання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб лі­такобудівної промисловості (до 1 січня 2016 року).

Згідно із Законом України «Про наукові парки» від 25 червня 2009 року № 1563-VI звільняються від сплати ввізного мита наукові парки та їх партнери, які ввозять на митну територію України наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку. При цьому режим звільнення від сплати ввізного мита діє протягом строку реалізації проекту наукового парку, але не більше двох років з дня затвердження номенклатури та обсягів постачання відповідного обладнання, для комплектуючих і матеріалів – протягом одного року.

До наукових парків може бути віднесено юридичну особу, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об’єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку. Сфера дії цієї пільги обмежена виключно науковими парками.

Позитивним слід вважати прийняття нової редакції Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в України» від 8 вересня 2011 року № 3715-VI, яким, зокрема, передбачено запровадження середньострокових прі­оритетних напрямів інноваційної діяльності та розробку заходів щодо розвитку інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, технологічних парків, нау­кових парків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій, інноваційних кластерів, венчурних фондів тощо); податкових, мит­них та валютних преференцій, що має дозволити підвищити рівень зацікавле­ності вищих навчальних закладів у розвитку інновацій.

Разом з тим для цих суб’єктів господарської діяльності Податковим кодексом України передбачено загальний режим оподаткування, що унеможливлює засто­сування податкового регулювання для стимулювання інноваційної активності, тобто зв’язок Податкового кодексу України з пріоритетними напрямами іннова­ційної діяльності в Україні не простежується.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>