Додаток Д

Закінчення табл. Д.1

Рівень Знання Вміння Комунікація Автономність і відповідальність
8 Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики
Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації
Розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання, та/або про­фесійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем
Соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень
Здатність саморозвиватися і са­мовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за на­вчання інших
9 Здатність визначати та розв’язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є ключовими для забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій
Нові концептуальні та методологічні знання в певній та суміжних галузях науково-дослідної та/або професійної діяльності, які набуті на основі особистого комплексного дослідження та є основою для відкриття нових на­прямів і проведення подальших досліджень Критичний аналіз комплексних проблем, синтез нових складних ідей, зокрема у між­дисциплінарних сферах розроблення та ре­алізації комплексних проектів, як правило, у рамках власної дослідницької школи, які дають змогу глибоко переосмислювати наявне і забезпечувати вагомий при­ріст нового системного знання та/або модернізації професійної практики, та розв’язання складних соціально значущих проблем з використанням дослідницько- інноваційних методів Лідерство, вільне компетентне спілкування в діалоговому режимі з широким колом фахівців, зо­крема найвищої кваліфікації, та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності Ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплекс­них проектів, спрямованих на розв’язання складних соціально значущих проблем, лідерство та автономність під час їх реалізації
Глибоке усвідомлення та відпові­дальність за наукове обґрунту­вання стратегічних рішень, достовірність прогнозування розвитку суспільства
Безперервний саморозвиток і самовдосконалення, відповідаль­ність за розвиток інших, зокрема в межах власної дослідницької школи

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>