Додаток В

Концептуальні положення розвитку університету

У контексті викладеного роль освіти і науки суттєво зростає, вони стають чи не головною рушійною силою розвитку суспільства. Звідси виходить, що ма­ємо формувати концепцію розвитку економічної освіти в Україні як складової освіти в цілому.

Будь-яка концепція має починатися із формулювання місії, і якщо її роз­глядати із суспільної точки зору як соціальне призначення економічної осві­ти, то можна погодитись з визначенням, зазначеним у джерелах [13; 31]: «Місія економічної освіти – розвиток і використання економічної освіти для форму­вання творчої особистості, підвищення якості життя народу і прогресивного розвитку суспільства».

З точки зору запропонованої стратегічної мети розвитку нашої держави та місії економічної освіти мета розвитку економічної освіти України залишається актуальною: «Метою розвитку економічної освіти є створення засад для інтен­сивного накопичення соціально-економічних знань і оптимізація їх викорис­тання як головного потенційно необмеженого ресурсу розвитку українського суспільства і його соціально орієнтованої економіки» [13; 31].

Концепція розвитку Харківського національного економічного університету будується на підвалинах концепції розвитку економічної освіти України в ці­лому і має структуру, що наведена на рисунку, де показано взаємозв’язок еле­ментів концепції: місії, мети, принципів, концептуальних положень і умов їх реалізації, напрямів діяльності університету у функціональному розрізі та конкретних завдань за напрямами роботи.

У розвитку визначення місії економічної освіти, на думку автора, місія економічного університету має підкреслити більш рельєфно сферу діяльності майбутніх фахівців та невід’ємність науки від практики.

Таким чином, пропонується наступна редакція місії Харківського націо­нального економічного університету: формування творчої, всебічно розви­нутої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи у сфері суспільно-економічної діяльності з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>