Використана література

  1. Пономаренко В. С. Концепція розвитку економічної освіти в Україні / В. С. Пономаренко, М. В. Афанасьєв, Г. В. Задорожний // Економіка розвит­ку. – 2003. – № 4 (28). – С. 5-15.
  2. Пономаренко В. С. Моніторинг сприйняття студентами заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців / В. С. Пономаренко // Економіка роз­витку. – 2010. – № 3(55). – С. 5-8.
  3. Пономаренко В. С. Підготовка фахівців з вищою освітою для економіки знань / В. С. Пономаренко // Управління розвитком. – 2006. – № 2. – С. 3-6.
  4. Проблеми ефективності наукової та освітньої діяльності у вищих на­вчальних закладах. Пропозиції Харківського національного економічного уні­верситету щодо вдосконалення законодавчого та нормативного забезпечен­ня : препринт / укл. Пономаренко В. С., Іванов Ю. Б., Найденко О. Є.; наук. керів. д. е. н., проф. Пономаренка В. С. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 36 с.
  5. Проблеми медичної науки та освіти / А. М. Зосімов, О. М. Хвисюк, В. С. Пономаренко, В. Г. Марченко // Методика кількісної оцінки науково- педагогічної діяльності викладачів кафедр і ВНЗ. – 2004. – № 4. – С. 9-13.
  6. Сайгитбаталов Дж. Фундаментализация содержания математической подготовки студентов экономического колледжа : дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.01 / Дж. Сайгитбаталов. – Казань, 2004. – 267 с.
  7. Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) у системі ЗНО // Віс­ник ТІМО. – 2010. – № 7. – С. 2-40.
  8. Улыбин К. А. Современное экономическое мышление / К. А. Улыбин. – М. : Политиздат, 1986. – 239 с.
  9. Хартигэн Дж. Распределения в кластерном анализе / Дж. Хартигэн. – М. : Мир, 1980. – 400 с.
  10. Шелов-Коведяев Ф. В. Какая экономика нам нужна? / Ф. В. Шелов- Коведяев // Мир России. – 2005. – № 81.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>