2.7. Працевлаштування випускників

Як слабкі місця підготовки наших студентів респондентами було визначено такі компетентності (номер компетентності взято з додатка К):

43. Володіти навичками ведення автоматизованих форм бухгалтерського обліку (використовувати сучасні версії програмних продуктів) – 10 % від за­гальної кількості фахівців вказало на необхідність підвищення рівня сформова- ності даної компетентності.

33. Виконувати функціональні обов’язки з ведення бухгалтерського облі­ку та складання фінансової звітності – 5 % від загальної кількості респонден­тів вказало на недостатню її сформованість.

По одному респонденту вказало на необхідність підвищення якості під­готовки з огляду на такі компетентності:

2. Планувати облікову політику підприємства і прогнозувати її зміни та наслідки цих змін для оцінювання результатів діяльності підприємства.

8. Прогнозувати вплив різних факторів на зміну показників фінансово- господарської діяльності підприємства.

12. Організовувати роботу відділу бухгалтерії в загальній системі менедж­менту підприємства.

36. Вести синтетичний та аналітичний обліки активів, капіталу і зобов’я­зань підприємства.

39. Оцінювати та надавати оперативну інформацію про фінансові резуль­тати за окремими господарськими операціями.

40. Калькулювати собівартість виробничої одиниці.

41. Вести облік витрат окремих структурних підрозділів

44. Знати специфіку відображення у бухгалтерському та податковому об­ліку операцій у ЗЕД підприємства.

45. Уміти вести облік та складати звітність за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

46. Вести розрахунки й організовувати своєчасну сплату податків та ін­ших обов’язкових платежів.

За такою схемою проведено опитування та аналіз відповідей за всіма на­прямами підготовки бакалаврів і спеціальностями підготовки магістрів, що ліцензовані та акредитовані в університеті.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>