2.7. Працевлаштування випускників

Однією з форм такої участі є опитування, що було здійснено нашими ви­кладачами і співробітниками щодо важливості тих чи інших професійних ком- петентностей. У зв’язку з тим, що заповнювати анкети мали фахівці відповід­ної фахової підготовки, кількість опитаних за кожною спеціальністю була на порядок менше, ніж при оцінці узагальнених компетентностей. Залежно від спеціальності їхня кількість знаходилася в межах 30 – 100 одиниць.

Як приклад слід навести результати опитування працівників системи бух­галтерського обліку та аудиту. Було опитано 39 респондентів. Первинні дані щодо предметно-спеціалізованих професійних компетентностей та розподіл кількості відповідей з огляду на виділені компетентності подані в додатку К.

Найбільш вагомими з точки зору роботодавців є компетентності, що наве­дені в табл.2.8. Відповідно, формуванню і розвитку саме цих компетентностей слід приділяти більше уваги при складанні програм відповідних дисциплін та при їх викладанні.

 

Таблиця 2.8

Найбільш важливі професійні компетентності

(номер компетентності взято з додатка К)

 

Група компетентностей Найбільш важливі компетентності
Компетентності з планування
 • 1. Планувати структуру відділу бухгалтерії підприємства.
 • 6. Планувати доходи та витрати підприємства.
 • 8. Прогнозувати вплив різних факторів на зміну показників фінансово- господарської діяльності підприємства
Організаційні компетентності
 • 23. Організовувати податкове планування на підприємстві.
 • 13. Організовувати оптимальний документообіг між структурними одиницями підприємства.
 • 17. Організовувати своєчасний розрахунок за сплатою податків та інших обов’язкових платежів підприємства
Управлінські та мотиваційні компетентності
 • 26. Нести відповідальність за інформацію, що подається у фінансовій, податко­вій та статистичній звітності.
 • 31. Уміти розподіляти обов’язки між працівниками бухгалтерії з метою при­скорення отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень менеджерами підприємства.
 • 24. Уміти самостійно приймати управлінські рішення в умовах обмеження часу з питань бухгалтерського та податкового обліку підприємства
Виконавчі компетентності
 • 33. Виконувати функціональні обов’язки з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
 • 46. Вести розрахунки й організовувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів.
 • 36. Вести синтетичний та аналітичний обліки активів, капіталу і зобов’язань підприємства
Компетентності з контролю
 • 51. Уміти здійснювати внутрішній контроль за достовірністю показників, які відо­бражаються у первинних документах, бухгалтерських регістрах, фінансові й та статистичній звітності.
 • 52. Уміти здійснювати внутрішній контроль за достовірністю показників, які відо­бражаються у податкових первинних документах, податкових регістрах, по­датковій звітності.
 • 55. Здійснювати контроль за своєчасністю грошових надходжень та проведенням розрахунків за зобов’язаннями підприємства
Аналітичні та інформаційні компетентності
 • 56. Володіти навичками накопичення та своєчасного надання в систему менеджменту підприємства облікової інформації з використанням комп’ютерної техніки та сучасних програмних продуктів для ведення бухгал­терського обліку і складання фінансової та податкової звітності.
 • 63. Аналізувати вплив змін зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства на зміну показників його діяльності (зміна законодавчої бази, інфляційні про­цеси, коливання курсів).
 • 60. Розраховувати та аналізувати основні показники фінансової діяльності під­приємства

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>