2.6. Наукове забезпечення підготовки компетентних фахівців

При відсутності наукової бази для підготовки фахівців високого рівня та експертизи якості виконаних наукових розробок давати дозвіл на відкриття СВР у такій організації потрібно тільки у виняткових випадках.

У ХНЕУ разом з НДЦ на одного магістра в середньому за рік виконується ННТР обсягом 2 913 грн;

на одного аспіранта – 69 000 грн;

на одного кандидата економічних наук – 109 377,8 грн;

на одного доктора економічних наук – 738 300 грн.

Таким чином, університет в асоціації з НДЦ має достатню наукову базу для формування СВР.

Показник 3 . Якість кадрового потенціалу має оцінюватися не тільки кількістю докторів та кандидатів наук, а обов’язково з урахуванням відповід­ної галузі знань, наукової спеціальності та відповідності наукових спеціаль­ностей навчальним спеціальностям, за якими готуються фахівці в університе­ті. Особливо це стосується університетів з багатопрофільною спрямованістю. Наприклад, у ХНЕУ на факультеті економічної інформатики готують фахівців технічних спеціальностей галузі знань «Комп’ютерні науки та видавнича справа». Навчальний процес на факультеті забезпечено відповідними докто­рами та кандидатами наук, але вони не відносяться до кадрового потенціалу при визначенні можливості відкриття СВР з економічних спеціальностей.

У ННА «ІНЖЕК» за постійним місцем роботи працює 28 докторів еконо­мічних наук, з них 6 з НДЦ, 258 кандидатів економічних наук, з них 11 з НДЦ. Таким чином, за п’ять років на кожного доктора економічних наук підготов­лено 0,79 доктора економічних наук (22/28 – частка від ділення кількості підготовлених докторів економічних наук на кількість працюючих докторів економічних наук), а на кожного кандидата економічних наук – 0,66 канди­дата економічних наук (169/258). Ці дані є фактично деякою оцінкою ефек­тивності праці кадрового потенціалу організації. Наукові школи Харківського національного економічного університету подані в додатку И.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>