2.6. Наукове забезпечення підготовки компетентних фахівців

Друге завдання реалізується через такі напрями роботи:

  • всебічна підтримка науково-навчальної асоціації «ІНЖЕК» (ННА «ІН- ЖЕК»), яка об’єднує Харківський національний економічний універси­тет та Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (НДЦ). Ця асоціація дозволяє де-факто об’єднати зусилля вче­них університету та НДЦ для виконання ННТР, що фінансуються НАН України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Та­ким чином, піднімається науковий рівень навчально-методичної літе­ратури, що готується цими вченими;
  • подальший розвиток Науково-навчально-виробничого центру «ННВЦ» з інноваційної підготовки фахівців, до якого увійшли: як науковий за­клад – НДЦ НАН України; як навчальний заклад – ХНЕУ; як спожива­чі (виробники) – банки «Грант», «Укрексімбанк»; промислові підприєм­ства – ЗАТ «Південкабель», ВАТ «Турбоатом», обласна та районні податкові адміністрації, казначейство.

У рамках цього центру, поряд з існуючими віртуальними банком і бухгалте­рією, формуються віртуальні підприємства та організації для виконання наскріз­них лабораторних робіт, проходження навчальних практик або тренінгів. Для підтримки життєздатності центру необхідне забезпечення взаємної моральної та матеріальної зацікавленості кожного елемента в ланцюзі: науковецьви­кладачпрактичний працівникстудент. В університеті така зацікавле­ність реалізується через відповідні методики матеріального заохочення;

  • упровадження ННТР у навчальний процес через наповнення ними зміс­ту лекційного матеріалу, практичних та лабораторних робіт, тренінгів;
  • проведення постійно діючих міжкафедральних науково-методичних се­мінарів з метою обміну досвідом щодо впровадження компетентнісного підходу;
  • реалізація, як правило, ланцюга: звіт з наукової або проектної роботимонографіянавчальний посібникзавдання на семінарське або практичне заняття, лабораторна робота, тренінгпідручник як ре­зультат упровадження;
  • запровадження системи конкурсного відбору підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, змісту семінарських, практичних та ла­бораторних робіт із залученням замовників випускників ХНЕУ та з ви­користанням зовнішнього рецензування. Передбачення системи мате­ріального та морального заохочення як рецензентів, так і переможців конкурсу.

Вирішення цих двох завдань дозволяє включити науково-дослідну роботу в навчальний процес і тим самим вивести його на якісно новий рівень.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>