2.4. Самостійна робота студентів та її забезпечення

До таких форм слід віднести всі види практик (навчальну, виробничу, пе­реддипломну), ділові ігри з основної фахової дисципліни, відповідні курсові роботи (проекти), бакалаврську та магістерську роботи, які обов’язково мають включати проектну або наукову частини, написання яких вимагає від студента творчої роботи з використанням більшості опанованих ним компетентностей.

В узагальненому вигляді процес викладання окремої навчальної дисци­пліни, що спрямований на кінцевий результат, на погляд автора, має проходи­ти три технологічних етапи:

етап перший, на якому забезпечується передача знань від викладача до студентів та їх засвоєння. Цей етап складається із наявності у викладача якісного лекційного матеріалу з відповідною мультимедійною підтримкою та діагностичних заходів перевірки рівня засвоєння цих знань студентами;

етап другий, на якому забезпечується формування у студентів здатно­сті ефективно використовувати засвоєні знання. Він включає залежно від особливостей навчальної дисципліни практичні, лабораторні, семінарські заняття, тренінги, курсові проекти, ділові ігри, практики та інше, які ма­ють закріпити отримані студентом знання та перевести їх у вміння та навички і, таким чином, сформувати потрібні компетенції;

етап третій, на якому забезпечується формування у студентів здат­ності продукувати (синтезувати) нові знання. Він об’єднує всі форми та методи спільної роботи студента і викладача над відповідною науковою проблемою. Формами подання цієї роботи можуть бути есе, індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ), статті у наукових збірниках та журна­лах, звіти з НДДКР, відповідні розділи у дипломних проектах або роботах та ін.

На кожному з цих етапів можливе використання ІТ-технологій з урахуван­ням їх особливостей та з огляду на необхідність підвищення якості підготовки фахівців.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>