2.4. Самостійна робота студентів та її забезпечення

В організації самостійної роботи студентів важлива роль належить інди­відуальним заняттям та індивідуальним завданням. Сучасний етап розвитку економічної освіти характеризується переліком факторів, які формують низку вимог щодо якості вищої освіти, а саме: поступове входження до європейсько­го освітнього простору, процеси глобалізації, формування економіки знань, соціально орієнтовані тенденції розвитку економіки. Серед вимог, які поста­ють перед сучасною економічною освітою, можна виділити виховання соці­ально орієнтованого кваліфікованого компетентного фахівця, спроможного продукувати нові знання та працювати в умовах економіки знань.

Бурхливий розвиток ІТ-технологій дозволяє використовувати їх на базі дружнього інтерфейсу у всіх сферах життя людей і, в першу чергу, це стосується освітянської діяльності. Мова йде про застосування відповідних технологій, а не про заміну викладача комп’ютером. Така заміна навіть теоретично неможлива.

Таким чином, ІТ-технології є реальним ресурсом підвищення якості осві­тянської діяльності.

При цьому потрібно розуміти, що тривіальне накладання ІТ-технологій на традиційний підхід до формування фахівців з вищою освітою, який базується на простій передачі знань від викладача до студента і не дає очікуваного ре­зультату. Цей підхід реалізує перший і найбільш простий етап у процесі під­готовки фахівця з вищою освітою.

Наразі нагальним є перехід до концептуально нового підходу, що спрямовує весь навчальний процес на кінцевий результат – формування компетентного фахівця, який не тільки оволодів деякою множиною знань, а й здатен ефек­тивно їх використовувати у соціальній практиці та професійній діяльності і, більш того, у якого сформовані здатності продукувати нові знання.

У цілому процес підготовки фахівців з вищою освітою, який спрямований на кінцевий результат, на погляд автора, не є простою сумою викладання окремих дисциплін з навчального плану. Для формування кваліфікованого фахівця до­датково мають бути залучені такі форми навчання, які інтегрують окремі ком­петенції, що сформовані при вивченні студентом окремих дисциплін, у єдину фахову компетентність.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>