2.4. Самостійна робота студентів та її забезпечення

В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу основними видами навчальних занять у ХНЕУ є: лекції, практичні, семінар­ські, лабораторні, індивідуальні заняття, тренінги, всі види практик, консуль­тації, виконання самостійних завдань. Причому даний перелік не є вичерп­ним і з метою підвищення якості підготовки фахівців в університеті можуть бути запропоновані і впроваджені інші форми та види навчальної і науково- дослідної діяльності студентів.

Головною вимогою до змісту всіх видів навчальних занять з тієї чи іншої навчальної дисципліни є їхня спрямованість на кінцевий результат – фор­мування у студента тих компетентностей, які передбачені для формування в рамках даної навчальної дисципліни.

Для реалізації цієї вимоги необхідна виключна узгодженість змісту лекцій з іншими видами навчальних занять. Така ж узгодженість має бути відпра­цьована між лектором і викладачами (асистентами), що проводять практичні і семінарські заняття, лабораторні роботи, тренінги та ін. Для цього лектор повинен проводити з ними окремі заняття для того, щоб вони мали чітке уяв­лення про те, що саме було викладено на лекції і якими засобами вони мають бути перетворені у студента в ту чи іншу конкретну компетентність.

Зазубрювання і простий переказ конспекту лекцій не повинні бути метою навчання в університеті. Тому підсумковою діагностикою з кожної навчальної дисципліни має бути перевірка сформованості у студентів тих компетентнос- тей, що визначені для даної навчальної дисципліни, а не перевірка їх пам’яті чи технічної озброєності.

Кожен лектор – професор або доцент, що викладає ту чи іншу навчаль­ну дисципліну і відповідає за неї, має чітко уявляти місце своєї дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки бакалавра або магістра, вміти пока­зати студентам її роль у формуванні їх як фахівців, роз’яснювати її зв’язок з іншими дисциплінами навчального плану, довести обсяг даної дисципліни в кредитах та годинах з розшифровкою структури.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>