2.4. Самостійна робота студентів та її забезпечення

2. Практична підготовка, яка забезпечує формування у студента більш узагальнених компетентностей і базується на вже сформованих окремих ком- петенціях у процесі вивчення окремих модулів навчальної дисципліни. Фор­мування цих компетентностей забезпечується мережними діловими іграми, тренінгами на міжмодульній основі, курсовим проектом з попередньою практи­кою. І все це повинно бути окремою складовою ЕП.

3. Програмне забезпечення (платформа), що повинно:

  • підтримувати послідовне та паралельне користування вказаними фраг­ментами (бажана можливість швидкого переходу від одного фрагмента до іншого);
  • надавати можливість запуску інших комп’ютерних програм для показу прикладів, тестування та ін.;
  • надавати можливість робити закладки в будь-якому місці текстового фрагмента, відображати список закладок, відсортувавши їх у будь- якому порядку;
  • підтримувати реалізацію самоконтролю засвоєння знань студентом;
  • підтримувати програмне забезпечення ділових мережних ігор, тренінгів.

Таким чином, ядро ПНС надає студентові можливість засвоїти визначене коло знань, дозволяє перевірити якість їх засвоєння, сформувати визначене коло компетентностей та перевірити рівень їх засвоєння.

Завдання ПНС для забезпечення третього етапу вивчення навчальної дис­ципліни за формою найбільш просте і носить більш реєстраційний характер, оскільки він має тільки забезпечувати обмін інформацією між викладачем та студентами у процесі їх спільної наукової діяльності. Тільки спільна наукова та творча проектна робота може сформувати у студента здатність і навіть ба­жання продукувати нові знання, однак це нетривіальна діяльність.

Таким чином, за змістом завдання ПНС для забезпечення третього етапу ви­вчення навчальної дисципліни найбільш складне, оскільки має сприяти фор­муванню і прояву творчих здібностей студента. Звітність за цим видом робо­ти може бути подана у вигляді виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ), статей у наукових збірниках та журналах, звітів з НДДКР, від­повідних розділів у дипломних проектах і роботах та ін.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>