2.4. Самостійна робота студентів та її забезпечення

Ядром ПНС є електронний підручник (ЕП), який повинен включати:

1. Сукупність модулів, які, по суті, є відносно самостійними множинами знань, що необхідно засвоїти студенту для формування визначених компетенцій. Ці модулі мають бути подані у вигляді:

  • мінімальної кількості текстової інформації, яка набрана шрифтом, що добре ідентифікується, з виділенням кольором, розміром або на­кресленням (курсив, напівжирний) визначень та інших найбільш важ­ливих, з точки зору викладача, фрагментів тексту;
  • великої кількості ілюстративного матеріалу;
  • відеофрагментів, що дозволяють передати у динаміці процеси та явища;
  • аудіофрагментів;
  • гіперпосилань на інші фрагменти даного підручника або на інші на­вчальні матеріали, довідники;
  • переліку рекомендованої літератури, що включає наявні в бібліотеці видання, статті в журналах, збірники наукових статей за проведе­ними конференціями, електронні публікації, які розміщені на серверах університету або в мережі Інтернет;
  • системи тестів, що дозволяють оцінити рівень знань студента;
  • глосаріїв.

Для реалізації другого етапу технології вивчення навчальної дисципліни, а саме формування у студентів здатності використовувати засвоєні знання, потрібно наповнити модулі додатковими складовими і вийти на другий більш високий рівень.

Залежно від змісту кожного модуля першого технологічного етапу викла­дач має вирішити, якими засобами можливо сформувати у студента потрібні компетенції. Це можуть бути практичні завдання різного рівня складності, лабораторні роботи, завдання для написання есе, курсові проекти за окре­мими модулями, комплект кейсів, тренінги, ділові ігри. Будь-який із цих спо­собів формування компетенцій повинен мати ступеневий характер з точки зору складності, для того щоб викладач мав формалізований критерій оцінки сформованості компетенції. Стосовно тренінгів або ділових ігор, які про­водяться в інтерактивному режимі, то вони потребують специфічного про­грамного забезпечення і великої кількості статистичної інформації. Крім того, зміст, організація і програмне забезпечення вказаних засобів формування ком- петентностей обов’язково мають передбачати можливість індивідуальної оцін­ки кожного студента за ступенем сформованості у нього компетентностей.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>