2.4. Самостійна робота студентів та її забезпечення

Об’єктивна необхідність створення та впровадження персональних на­вчальних систем на базі дистанційних технологій обумовлена таким:

 • нагальна потреба формування у студентів здатності самонавчатися протягом усього життя;
 • перехід до навчальних планів нового покоління, де передбачається кар­динальне збільшення годин, що відводяться для самостійного навчання за кожною дисципліною;
 • спрямованість навчання на кінцевий результат, що передбачає напо­легливу самостійну роботу студента з виконання індивідуальних завдань для формування здатності використовувати отримані знання у своїй ді­яльності;
 • необхідність розширення можливості спілкування викладача зі студен­том навіть при територіальній розбіжності.

Об’єктивними можливостями створення та впровадження персональних навчальних систем можна вважати:

 • підключення до мережі Інтернет та корпоративної комп’ютерної мере­жі гуртожитків, читальних залів у бібліотеці, навчальних аудиторій;
 • наявність безкоштовного програмного забезпечення, що дозволяє забез­печити дистанційну технологію навчання, на якій базуються персо­нальні навчальні системи;
 • наявність науково-педагогічних кадрів, які мають необхідну кваліфіка­цію у сфері ІТ-технологій для створення ПНС;
 • відносна простота і дружній інтерфейс програмних засобів організації ПНС у рамках дистанційних технологій навчання;
 • наявність кваліфікованих кадрів з дистанційних технологій, які за­безпечують масштабне підвищення кваліфікації у цій сфері науково- педагогічних кадрів інших предметних областей;
 • наявність науково-педагогічних кадрів, які мають достатній рівень ква­ліфікації у відповідній предметній області для формування контенту необхідної якості для наповнення ПНС;
 • наявність у мережі Інтернет великої кількості мультимедійних продуктів для підтримки текстового контенту практично для всіх галузей знань;
 • наявність можливості організовувати мережні ділові ігри для напрацю- вання професійних компетенцій.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>