2.4. Самостійна робота студентів та її забезпечення

Самостійна робота студентів та її забезпеченняСформульовано одне з основних завдань самостійної роботи в університеті – навчити студентів вчитися.

Стверджується, що тривіальне накладання ІТ-технологій на традиційний під­хід до самостійної роботи, який базується на простій передачі знань з підруч­ників студенту, не дасть очікуваного результату. Необхідно так побудувати персональну навчальну систему, щоб вона на базі дистанційних технологій була спрямована на формування у студента здатності самонавчатися протя­гом усього життя, використовувати отримані знання у своїй діяльності та сут­тєво розширила можливість спілкування викладача зі студентом навіть при територіальному розмежуванні.

Одним із головних завдань з перебудови навчального процесу в універси­теті є заміщення простого трансферту знань від викладача до студента фор­муванням у останнього необхідних професійних та академічних компетент- ностей.

Індивідуалізація освітнього процесу обумовлює доцільність використання різноспрямованих методик і форм навчання з метою максимального впливу на результативність засвоєння певного обсягу матеріалу, виходячи з існую­чих видів засвоєння і набуття досвіду, а також спираючись на індивідуальні психофізичні особливості та особистісні якості студентів. Тому в університеті у процесі підготовки фахівців використовуються різні форми та види занять, що допомагають реалізувати студентоцентрований підхід. В умовах реалізації компетентнісного підходу та запровадження діяльнісного принципу значна увага приділяється як аудиторній, так і позааудиторній роботі.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>