2.3. Технологія впровадження компетентнісного підходу

8. Розробка необхідної навчально-методичної літератури з кожної на­вчальної дисципліни/модуля для контактних форм навчання з необхід­ним технічним забезпеченням за такими вимогами компетентнісного підходу:

 • виділення необхідного та достатнього обсягу теоретичного ма­теріалу, що має бути засвоєний і зрозумілий студентом за ви­ділений кредитний час. Це дуже непросте завдання, оскільки передбачає наявність у викладача великого досвіду роботи зі студентами, тому що як недостатня кількість матеріалу, так і його надлишок однаково сильно демотивують студента від­носно спільної роботи з викладачем щодо формування необхід­них компетентностей;
 • формулювання узагальних та спеціалізованих компетентностей, які мають бути сформовані у студента протягом вивчення кожної дисципліни;
 • формування змісту та форми практичних занять, лабораторних робіт, тренінгів для відповідного теоретичного матеріалу з метою формування у студента необхідних компетентностей у термінах знань, розумінь, вмінь, комунікативних здатностей, автономності та відповідальності;
 • розробка мультимедійного забезпечення навчального процесу з даної дисципліни;
 • розробка програмного комп’ютерного забезпечення практичних завдань, лабораторних робіт і тренінгів;
 • розробка електронного підручника з даної дисципліни.

9. Розробка системи організації самостійної роботи студентів за обсягом відповідно до кредитів, що виділені на цю роботу, згідно з навчальною програмою з відповідним методичним та комп’ютерним забезпеченням, у тому числі:

 • персональними навчальними системами з можливістю перма­нентного контролю за кількістю і якістю самостійної роботи сту­дентів з даної дисципліни;
 • змістом практики у відповідній організації і формою звітності;
 • курсовими проектами з дисципліни;
 • завданнями з підготовки есе, що передбачають коротке (до 10 тис. знаків) викладення свого власного погляду на ту чи іншу проблему;
 • формуванням студентом свого особистого портфоліо, який має включати ті його розробки, які показують рівень його власної компетентності за даною спеціальністю. Це можуть бути проект­ні або наукові розділи дипломних (курсових) робіт (проектів), результативна частина індивідуальних наукових завдань, набір есе з гуманітарних проблем тощо. Представлення цього набору роз­робок роботодавцю має показати йому рівень сформованості компе­тентності у конкретного випускника університету. Більш того, зміст портфоліо характеризує сформованість здатності самооцінки ви­пускника, оскільки він самостійно відбирає всі матеріали.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>