2.3. Технологія впровадження компетентнісного підходу

6. Розробка навчальних програм, навчальних планів, структурно-логічних схем та програм дисциплін на базі кредитів ЄКТС для вимірювання обсягу навчального навантаження студента, потрібного для досягнення визна­чених (очікуваних) результатів навчання, що спрямовані на формування компетентного фахівця. Автор наполегливо підкреслює, що навчальні програми та навчальні плани мають бути кількісно сформовані через на­вантаження студента, а не викладача, як було традиційно. Як показав до­свід, ця особливість викликає протистояння у викладачів, оскільки для студентів, особливо першокурсників, які не мали досвіду навчання у тра­диційній системі, будь-яка система є новою.

7. Підвищення кваліфікації викладачів, що обумовлено необхідністю впровадження нових технологій навчання, які дозволяють у повній мірі запровадити КП. Як правило, вони базуються на новітніх інформацій­них технологіях, засвоєння яких без допомоги відповідних фахівців проблематичне. Специфіка наукової роботи спеціалістів ХНЕУ така, що проблема підвищення кваліфікації всіх викладачів університету у сфері IT-технологій вирішується практично без залучення фахівців із зовні. Для практичної реалізації цієї проблеми в університеті створено Центр освітніх інноваційних технологій, Центр інформаційних технологій та Центр персональних навчальних систем, де проводиться робота з:

  • навчання молодих викладачів у «Школі молодого викладача», де протягом навчання (70 контактних годин) кожен викладач має підготувати за вимогами компетентнісного підходу повний пакет методичної документації за однією зі своїх дисциплін та через проведення тренінгів формує свої компетентності у сфері дидак­тики і педагогічної психології;
  • щорічного навчання двадцяти викладачів у сфері використан­ня системи Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульна об’єктно-орієнтоване динамічне на­вчальне середовище) для синтезу персональних навчальних сис­тем (ПНС) з випускною роботою у вигляді ПНС за однією дисци­пліною, що викладається;
  • щорічного навчання двадцяти викладачів у сфері використання програмної платформи Adobe Captivate 5.5 з випускною роботою у вигляді електронного підручника з однієї зі своїх дисциплін;
  • введення до складу науково-методичного відділу фахівців муль­тимедійних видань для допомоги авторам у доведенні форми елек­тронних підручників до світових стандартів.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>