2.3. Технологія впровадження компетентнісного підходу

Удосконалення організації навчального процесу спрямоване на те, щоб навчити студента ефективно засвоювати знання, розуміти їх, вміти викори­стовувати, формувати у себе комунікативні здатності, автономність та відпо­відальність.

Усі, хто серйозно займається проблемою освіти, усвідомлюють, що сьогод­ні недостатнім є лише володіння певним обсягом знань та вміння їх відтво­рювати, більш значущими стають можливість та вміння використовувати всю сукупність наявних знань, вмінь та інших здатностей як для створення нових знань, так і для вирішення особистих та професійних проблем і завдань.

Як показав досвід, процес упровадження компетентнісного підходу в універ­ситеті має проходити деякі основні етапи, що у своїй сукупності складають ціліс­ну технологію. Технологія впровадження компетентнісного підходу в навчаль­ний процес економічного університету, крім всього іншого, має дві складові.

Перша – особистісна складова, яка передбачає формування впевненості викладачів, студентів, співробітників у необхідності та правильності впрова­дження компетентнісного підходу й забезпеченні їхньої мотивованості і за­цікавленості. Важливість цієї складової обумовлена тим, що при розробці та використанні технології впровадження будь-якої інновації та врешті-решт будь-яких змін у системі має місце опір з боку консервативно налаштованих як професорсько-викладацького складу, так і студентів. Упровадження в уні­верситеті компетентнісного підходу не є виключенням і тому потрібно бути готовим до подолання цього опору.

Упровадження компетентнісного підходу як системи переорієнтації всьо­го навчального процесу на кінцевий результат – формування компетентного фахівця – вимагає від викладачів перебудови як змісту, так і форми навчаль­ного процесу, оскільки передбачає перехід до його студентоцентрованої орі­єнтації, що, у свою чергу, потребує дуже великої і кропіткої роботи кожного викладача з кожним студентом. Однак змінити традиційні підходи до навчаль­ного процесу складно як для викладачів, так і для студентів. Особливо важко це зробити викладачам старої формації та без лідерських амбіцій.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>