2.3. Технологія впровадження компетентнісного підходу

Виходячи з прогнозних розрахунків щодо змін потреб суспільства в май­бутньому, формуються пропозиції щодо вдосконалення існуючих програм підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та розробки но­вих спеціалізацій і магістерських програм. Розробка магістерських програм, а також створення спеціалізацій на рівні бакалаврату в рамках відповідної спеціальності спрямовані на задоволення поточних або стратегічних потреб того чи іншого кола замовників, суспільних потреб, які вимагають акцентова­ного формування існуючих у даній спеціальності компетентностей або фор­мування нових.

Кожна спеціалізація на рівні бакалавру, а також магістерська програма мають свого керівника з числа провідних доцентів та професорів, які беруть участь у формуванні пакетів та переліку варіативних дисциплін під відповідне коло компетентностей, консультують студентів при виборі ними спеціалізації або магістерської програми і формуванні відповідно до цього своїх індивіду­альних планів, формулюють зміст практики, підбирають бази практики та ко­ординують керівництво нею [12].

Поряд з цим не рідше одного разу на п’ять років проводиться уточнення освітньо-кваліфікаційної характеристики кожної спеціальності щодо перелі­ку та змісту компетентностей, виходячи з результатів проведених прогнозних досліджень. Здійснюється підготовка та обґрунтування пропозицій до Мініс­терства праці і соціальної політики щодо внесення змін у «Класифікатор про­фесій ДК003-95 (ДСТУ 3739-98) зі змінами та доповненнями № 4-2002», «Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ви­щих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями» з наведенням множини спеціалізованих компетентностей з кожної дисциплі­ни, якими мають володіти майбутні фахівці за спеціальностями; проводиться представлення та обґрунтування додаткових компетентностей і розширення існуючих для переліку магістерських програм та спеціалізацій за освітньо- кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>