2.3. Технологія впровадження компетентнісного підходу

Технологія впровадження компетентнісного підходуСтверджується, що формування компетентного фахівця вимагає від викла­дачів перебудови як змісту, так і форми навчального процесу, оскільки пе­редбачає перехід до його студентоцентрованої орієнтації, що, у свою чер­гу, потребує дуже великої і кропіткої роботи кожного викладача з кожним студентом.

Обґрунтовано, що вирішення такого масштабного завдання можливе тільки у колективі з високою корпоративною культурою, де його провідною час­тиною добровільно використовуються відповідні етичні норми. Запроваджен­ня «Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і студентів Харківського національного економічного університету» разом із системою організаційних заходів дозволило значно підняти рівень ко­лективної єдності, морального задоволення членів колективу від успіхів розвитку університету в цілому, індивідуальної порядності професорсько- викладацького складу. Крім того, ця система організаційних заходів робить об’єктивно вигідним виконання завдань з упровадження компетентнісного підходу з матеріальної точки зору.

Необхідно наголосити, що Харківський національний економічний уні­верситет не обмежується лише зазначенням та декларуванням концептуаль­них положень розвитку. Відмінною його особливістю є системний підхід до їх реалізації та впровадження, який включає формування у студентів спеці­алізованих компетентностей з кожної дисципліни, що вивчається, перевірку рівня їхньої сформованості та, що дуже важливо, виявлення нових компетент­ностей, адекватних майбутньому розвитку суспільства в цілому та економіки зокрема.

Університетом разом з науковими установами НАН України постійно проводяться маркетингові дослідження щодо потреб суспільства у фахівцях з огляду на перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка, та перелік потрібних компетентностей.

Результати таких досліджень подано у вигляді прогнозів щодо трансфор­мації переліку спеціальностей, спеціалізацій та магістерських програм з пере­ліками відповідних компетентностей.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>