2.2. Формування навчальних планів та забезпечення їх виконання

Поряд з підвищенням якості професійної складової підготовки, набут­тям спеціальних знань надзвичайно важливою є необхідність розвитку ком­п’ютерного напряму підготовки фахівців.

На думку автора, комп’ютерна підготовка фахівців економічних спеці­альностей буде кращою, якщо вона буде здійснюватися викладачами, які ве­дуть наукові дослідження на своїх спеціалізованих (комп’ютерних) кафед­рах і готують паралельно фахівців комп’ютерного напряму. У свою чергу, підготовка фахівців комп’ютерного напряму для організаційно-економічних систем буде більш якісною, якщо дисципліни економічного профілю, що опи­сують предметну область, будуть викладати професори, які ведуть науко­ву роботу організаційно-економічного профілю на своїх спеціалізованих кафедрах [12, с. 18].

Слід зазначити, що в університеті майже за всіма економічними спеціаль­ностями комп’ютерна підготовка ведеться на кожному курсі в рамках не тіль­ки спеціалізованих комп’ютерних дисциплін, а й у професійно орієнтованих дисциплінах через тренінги та відповідні практичні роботи. Тобто студенти набувають певних навичок роботи з комп’ютером або професійних навичок на базі використання спеціалізованих програмних продуктів для вирішення виробничих завдань.

Використання комп’ютерної техніки, крім усього іншого, для виконання індивідуальних завдань з дисциплін забезпечує у повній мірі формування і підтримання комп’ютерної компетентності на належному рівні.

Однією з умов, що забезпечують формування професійних компетентно- стей у студентів, є запровадження в університеті багаторівневої практичної підготовки. Її загальна мета полягає в оволодінні сучасними методами, фор­мами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, форму­ванні у них на базі знань, одержаних у процесі навчання, професійних вмінь, навичок і компетентностей для прийняття самостійних рішень під час кон­кретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, вихованні потреби поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності [26, с. 154].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>