2.2. Формування навчальних планів та забезпечення їх виконання

Сформовані фундаментальні знання впливають на склад мислення студен­та, на хід його розумової діяльності, дозволяючи цілісно сприймати навколиш­ній світ, процеси, що в ньому відбуваються, і сприяючи як особистісному роз­витку людини, з потребою до постійного вдосконалення та саморозвитку, так і розвитку її професійного мислення, прагненню до самоосвіти, адаптації до специфічних умов діяльності. Підсилення економіко-теоретичної, економіко- математичної та комп’ютерної підготовки фахівців [33, с. 6] у ХНЕУ відносно економічної освіти має три складові:

  • інтенсивний розвиток економічної теорії, оскільки тільки вітчизняні вчені та їхні колеги з постсоціалістичних країн мають необхідну сус­пільну практику для розробки теорії переходу від адміністративно- командної економіки до економіки знань. Ця теорія має стати першою складовою фундаменталізації підготовки фахівців економічного спря­мування;
  • значне підвищення теоретичної підготовки студентів за профільною для даної спеціальності дисципліною, що має базуватися як на уні­верситетських наукових дослідженнях, так і на досягненнях світової наукової думки;
  • залучення вчених ХНЕУ до науково-дослідної та проектної роботи всьо­го світового науково-технічного співтовариства у сфері економіко- математичного моделювання та комп’ютерних технологій [12, с. 18], що є дуже важливим фактором, який забезпечить третю складову фунда- менталізації вищої економічної освіти.

Фундаментально-професійна складова компетентності фахівця, поряд з іншими спеціальними та життєвими компетенціями, становить інтеграцій­ну властивість особистості, що характеризується сукупністю надбань людини, а саме: знань, вмінь, навичок, сформованих інтелектуальними, поведінковими і професійно значущими якостями, розвиненою мотивацією досягнень у на­вчанні, здатністю до інтелектуальної і творчої діяльності, до продовження своєї освіти, до самоосвіти, яка дозволяє людині самореалізуватися та зайняти гідне місце у соціумі [38].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>