2.1. Концепція компетентнісного підходу

Чітка спрямованість університету на запровадження компетентнісного підходу відображена в положеннях концептуальних засад розвитку ХНЕУ, що розроблені вченими університету, затверджені і прийняті конференцією трудо­вого колективу [12]. Головною його особливістю є спрямування всієї науково- навчально-виховної діяльності не на процес, а на кінцевий результат з акцентом на суттєве підняття ролі студента.

«Компетентнісний підхід» *5 трактується автором у контексті визначення, що подане у глосарії [21].

*5 « Компетентнісний підхід (Competence-based approach) : Підхід до ви­значення результатів навчання, що базується на їх описі в термінах компетентностей. Компетентнісний підхід є ключовим методологічним інструмен­том реалізації цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим. Запровадженню цього підходу присвячено європейський проект Тюнінг» [21].

Таким чином, на переконання автора, спираючись на наведені визначення, можна сказати, що категорія «компетентність» відносно особистості є її інте­гральною характеристикою, яка складається з множини загальних, спеціаль­них та предметних компетентностей. Кожна окрема компетентність не є про­сто сумою знань, розумінь, вмінь, комунікативних здатностей, автономності та відповідальності, які сформовані в результаті навчально-практичної діяльності, а носить всі ознаки системності і тому містить деяку синергетичну складову, що разом з означеною сумою становить дійсний зміст даної компетентності.

Кожен фахівець залежно від своїх здібностей, психологічних харак­теристик, якості отриманих знань та практичної діяльності опановує ту чи іншу компетентність більш чи менш ефективно. Компетентність як категорія відтворюється у кожної особистості у вигляді здатності її реалізувати.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>