2.1. Концепція компетентнісного підходу

Категорію «профіль навчання» потрібно розуміти як співвідношення тео­ретичної (академічної) та практичної (професійної) складових у навчальних програмах (планах). На кожному освітньо-кваліфікаційному рівні (із 6 до 9) це співвідношення змінюється. Для бакалаврського рівня воно найменше, а для доктора наук – найбільше. Крім того, воно відрізняється для різних галузей знань та напрямів підготовки. Наприклад, співвідношення А/В для бакалавр­ського рівня для галузі знань «Математика» має бути значно більше, ніж для галузі знань «Економіка і підприємництво». Різні типи університетів, на погляд автора, також можуть мати різне співвідношення А/В навіть для одного напря­му підготовки/спеціальності. Для класичних університетів характерні високі значення цього співвідношення у порівнянні з профільними/спеціалізова­ними університетами.

У даний час при формуванні навчальних програм (планів) це співвідно­шення не контролюється ані нормативно, ані адміністративно. Існує, напри­клад, тільки вимога роботодавців збільшити обсяги практичної підготовки в навчальних програмах (планах) для галузей знань «Економіка і підприєм­ництво» та «Менеджмент і адміністрування».

В умовах глобалізації економіки та при входженні у світовий освітянський простір формування системи визначення й присвоєння кваліфікацій стає чи не головним завданням. Для України це значення багатократно збільшуєть­ся, оскільки бакалаври не мають виходу на ринок праці, що значно здорожує нашу вищу освіту і робить її мало конкурентоспроможною.

Для того, щоб дійсно вирішити проблему працевлаштування бакалаврів, потрібно внести зміни у діючий Закон України «Про вищу освіту», надавши освітньо- кваліфікаційному рівню «бакалавр» статусу повної вищої освіти.

«Класифікатор професій ДК003-95 (ДСТУ 3739-98) зі змінами та доповнен­нями № 4-2002» та «Довідник класифікаційних характеристик професій пра­цівників» мають бути доповнені переліком відповідних «компетенцій» *15 . Ці зміни вкрай необхідні роботодавцям для того, щоб вони мали підстави для за­рахування на роботу бакалаврів за тим чи іншим напрямом підготовки (спеці­альністю) на ту чи іншу посаду.

*15  « Компетенція/компетенції (Competence, competency/competences, com­petencies): Надані (наприклад, нормативно-правовим актом) особі (іншому суб’єкту діяльності) повноваження, коло її (його) службових та інших прав і обов’язків. Слід розрізняти поняття компетенції/компетенцій від компетент- ності/компетентностей як набутих реалізаційних здатностей особи» [21].

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>