2.1. Концепція компетентнісного підходу

Концепція компетентнісного підходуЗапропоновано ієрархію компетентностей та їхній зв’язок з навчальною про­грамою за напрямом підготовки (спеціальністю). Ця ієрархія дозволяє дійсно обґрунтовано складати навчальні програми та на їх основі навчальні плани для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Наведено Національну рамку кваліфікацій (НРК), що об’єднує професійні та ака­демічні кваліфікаційні рівні й описує їх дескрипторами через професійні та академічні компетентності.

Обґрунтовано, що створення законодавчих та організаційних умов пра­цевлаштування бакалаврів дозволить без соціального напруження вивес­ти їх на ринок праці і, таким чином, значно зменшити кількість бажаючих вступати до магістратури, підняти вимоги до них й обґрунтовано скоротити держзамовлення на підготовку магістрів.

У концепції розвитку університету як його місія було прийнято таке: « Фор­мування творчої особистості, дійсного професіонала для наукової та прак­тичної роботи у сфері суспільно-економічної діяльності з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства » [12]. За стратегічну мету розвитку ХНЕУ в рамках цієї місії було визначено підвищення якості підготовки фахівців до рівня, який забезпечить їм можливість успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, що базується на глобальній еко­номіці знань. Концептуальні засади розвитку Харківського національного еко­номічного університету подані в додатку В [12].

У рамках даної мети університет реалізує дві підцілі розвитку:

перша формування інтелектуальної еліти суспільства в економічній сфері . Вона може бути реалізована тільки з використанням найбільш здібних і креативних студентів, питома вага яких за найбільш оптимістичними даними сягає до 20 %;

друга формування висококваліфікованих професіоналів за ліцензовани­ми та акредитованими спеціальностями .

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>