Додаток И

Основні публікації результатів досліджень науковців школи

Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування / Ю. Б. Іванов. – X. : Вид. ХДЕУ – Торнадо, 2003. – 517 с.

Иванов Ю. Б. Налогообложение: терминология законодательных и нормативных актов : словарь-справочник / Ю. Б. Иванов. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2003. – 704 с.

Проблеми державного регулювання економічного розвитку підприємств та організацій : наукове видання / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2004. – 403 с.

Іванов Ю. Б. Адміністрування податків : навчальний посібник / Ю. Б. Іванов, Л. М. Карпов, К. В. Петросянц. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 275 с.

Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів : наукове видання / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, К. В. Давискіба та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 238 с.

Иванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий : монография / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. Карпов; Науч.-исслед. центр индустр. проблем развития НАН Украины. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2006. – 270 с.

Налогообложение: проблемы науки и практики – 2007 : монография / В. С. Пономаренко, Ю. Б. Иванов, Н. А. Кизим и др. ; Науч.-исслед. центр индустр. проблем развития НАН Украины. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2007. – 332 с.

Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова ; Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН України. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 446 с.

Іванов Ю. Б. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект : монографія / Ю. Б. Іванов, О. Л. Єськов ; Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН України. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 326 с.

Регулятивний потенціал податкової системи України : монографія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, К. В. Давискіба та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 335 с.

Иванов Ю. Б. Системы налогообложения Украины и России: структура, проблемы, тенденции развития : монография / Ю. Б. Иванов, И. А. Майбуров ;

ХНЭУ ; Уральский гос. техн. ун-т УПИ им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2009. – 518 c.

Іванов Ю. Б. Малий бізнес: управління податками=Small business: Tax Management : monograph : монографія / Ю. Б. Іванов, К. В. Петросянц ; Наук.-дослід. центр індустр. проблем розвитку НАН України. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. – 347 с.

Налоговые реформы. Теория, практика : монография для магистрантов / под ред. Ю. Б. Иванова, И. А. Майбурова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463 с.

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>