Додаток И

Основні публікації результатів досліджень науковців школи

Орлов П. А. Обоснование цен на машины производственного назначения на основе учета их эффективности : научное издание / П. А. Орлов, Н. И. Алдохина. – Х. : Изд. ХНЭУ, 2004. – 211 с.

Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та напрямки розвитку : монографія / П. А. Орлов, Г. О. Холодний, М. А. Борисенко та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 230 с.

Орлов П. А. Амортизаційна політика як інструмент активізації інвестиційної й інноваційної діяльності підприємств / П. А. Орлов, С. П. Орлов // Інновації: проблеми науки і практики : монографія. – X. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – С. 317–335.

Государственное регулирование экономики как важная составляющая становления социально ответственного маркетинга и повышения конкурентоспособности продукции / П. А. Орлов // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія / під ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В. С., докт. екон. наук, проф. Кизима М. О., докт. екон. наук, проф. Тищенка О. М. – X. : ФЛП Либуркина Л. М. ; ИД «ИНЖЭК», 2009. – С. 50–54.

Орлов П. А. Финансово-экономический кризис и некоторые его уроки: неолиберализм и «либерманизм» / П. А. Орлов // Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія / під заг. ред. докт. екон. наук, проф. Пономаренка В. С., докт. екон. наук, проф. Кизима М. О., канд. екон. наук, доц. Зими О. Г. – X. : ФЛП Либуркина Л. М. ; ИД «ИНЖЭК», 2009. – С. 44–57.

Орлов П. А. Влияние государственной амортизационной политики на формирование конкурентных преимуществ промышленных предприятий и оценку их затрат на производство и реализацию продукции / П. А. Орлов, С. П. Орлов,

А. Ю. Орлова // Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики : монография / под ред. докт. экон. наук, проф. Пономаренко В. С., докт. экон. наук, проф. Кизима Н. А., докт. экон. наук, доц. Раевневой Е. В. – X. : ФЛП Александрова К. М. ; ИД «ИНЖЭК», 2010. – С. 178–201.

Навчальні програми та курси, де впроваджено результати наукових досліджень

«Економіка підприємства»;

«Инвестирование»;

«Менеджмент якості та сертифікація продукції»;

«Экономика внешнеэкономической деятельности».

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>