Додаток Д

Продовження табл. Д.1

Рівень Знання Вміння Комунікація Автономність і відповідальність
6 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпрета­цію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах
Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб
Здатність до подальшого навчання з високим рівнем авто­номності
7 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчан­ня та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мис­лення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідниць­кої роботи Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових під­ходів та прогнозування
Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди
Використання іноземних мов у професійній діяльності
Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності
Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей
Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>