Додаток В

Умовами реалізації першого положення є:

 • Підготовка, обґрунтування і підтримка у Верховній Раді нового Закону України «Про вищу освіту», де будуть визначені освітньо-кваліфікаційні рівні згідно з Національною рамкою кваліфікацій.
 • Підготовка, обґрунтування та підтримка пропозиції до Міністерства праці та соціальної політики України й Міністерства освіти і науки, мо­лоді та спорту України щодо внесення змін у «Класифікатор професій…» та «Довідник класифікаційних характеристик професій працівників».
 • Спільне проведення з науковими установами НАН України марке­тингових досліджень щодо визначення потреб суспільства у фахівцях за напрямами та спеціальностями, які готуються в університеті, на пе­ріод до 2020 року та на більш віддалену перспективу і на їхній основі підготувати пропозиції до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства праці та соціальної політики:
  • стосовно змін до «Переліку напрямів та спеціальностей…», затвер­дженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 зі змінами 2000 – 2005 років, з представленням множини компетентностей, якими мають володіти майбутні фа­хівці за спеціальностями, що пропонуються;
  • стосовно змін переліку наукових спеціальностей з проектами відповідних паспортів з обґрунтуванням їх зв’язку з переліком навчальних спеціальностей;
  • щодо переліку спеціалізацій бакалаврського рівня та магістерських програм з обґрунтуванням і представленням відповідних додатко­вих компетентностей, необхідним поглибленням існуючих.
 • Представлення результатів маркетингових досліджень у вигляді про­гнозів трансформації переліку напрямів підготовки, спеціальностей зі спеціалізаціями та магістерськими програмами, які мають бути осно­вою для складання плану проведення наукових досліджень та підготов­ки кандидатів і докторів наук, що будуть у майбутньому забезпечувати науково-навчальний процес.
 • Підготовка системи заходів для забезпечення написання і захисту кан­дидатських і докторських дисертацій за спеціальностями, що необхідні університету, де необхідно передбачити розширення переліку науко­вих спеціальностей в існуючих спеціалізованих вчених радах, відкрит­тя нових спеціалізованих рад та укладання угод щодо взаємного обміну здобувачами з іншими університетами та науковими організаціями.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>