Додаток В

2. Магістр за спеціальністю.

Пропонується таке визначення цього рівня вищої освіти. Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної ви­щої освіти здобула освітянські та професійні компетентності, що передбаче­ні державним стандартом для певної спеціальності, на рівні, який дозволяє в повній мірі здійснювати високопрофесійну діяльність інноваційного ха­рактеру та керівну роботу згідно з чинними «Класифікатором професій.» та «Довідником класифікаційних характеристик професій працівників».

У рамках кожної спеціальності провідними професорами формуються магіс­терські програми професійного та наукового спрямувань.

Магістерські програми наукового спрямування мають надати майбутньому магістру ті компетентності, що передбачені стандартом з даної спеціальності і дозволяють проводити науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи та викладацьку діяльність і формувати у нього додаткові компетентності, що обумовлені специфічним змістом даної конкретної програми.

Магістерські програми професійного спрямування формуються для ре­алізації потреб суспільства у фахівцях, які можуть здійснювати високопро- фесійну діяльність інноваційного характеру та керівну роботу в рамках даної спеціальності. Кожна магістерська програма професійного спрямування має сформувати у майбутнього магістра компетентності, що передбачені стандартом з даної спеціальності, та додаткові компетентності, що обумовлені специфічним змістом даної магістерської програми.

3. Кандидат економічних наук (доктор філософії) – освітньо-науковий рівень. Він присвоюється особам, які мають повну вищу освіту, освітньо- кваліфікаційний рівень магістра, глибокі фахові знання і захистили ди­сертацію, що містить нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності розв’язують конкретне наукове завдання і мають істотне практичне значення для економічної науки.

4. Доктор економічних наук – науковий рівень вищої освіти. Він присво­юється особам, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії), глибокі фахові знання і значні досягнення в економічній науці, підтвердже­ні публікаціями у вітчизняних та закордонних спеціальних виданнях. При­своєння вищого наукового ступеня здійснюється після захисту докторської дисертації або положень монографії, що містять нові науково обґрунтовані результати в галузі економічної науки, які у сукупності розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>