Додаток В

Положення перше

Університет готує фахівців чотирьох рівнів:

1. Бакалавр відповідного напряму підготовки.

Пропонується таке визначення цього рівня вищої освіти. Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної за­гальної середньої освіти отримала повну вищу освіту, володіє освітянськими та професійними компетентностями, що передбачені державним стандартом для певної спеціальності, на рівні, який дозволяє в достатній мірі здійснювати про­фесійну діяльність на посадах, що відповідають чинним «Класифікатору профе­сій…» та «Довіднику класифікаційних характеристик професій працівників».

Таке визначення рівня бакалавра адекватне реальній ситуації, що склалася зараз у системі вищої економічної освіти, враховує закордонний досвід і відпо­відає інтересам суспільства, оскільки дозволить випустити після 4 років на­вчання на ринок праці фахівців з повною вищою економічною освітою.

У рамках кожного напряму підготовки на бакалаврському рівні в універси­теті формуються спеціалізації (професійні спрямування). З точки зору потреб студента та суспільства вони формуються на підвалинах солідної фундамен­тальної підготовки з метою поглиблення професійності випускника, скорочен­ня терміну його адаптації на робочому місці за рахунок укріплення його ком­петентності, що необхідна у конкретній сфері його майбутньої діяльності.

З точки зору змісту навчального процесу вони окреслюються набором до­даткових компетенцій або поглибленням перерахованих у стандарті за даною спеціальністю і забезпечуються набором пакетів варіативних дисциплін за ви­бором студента та місцем практики.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>