Додаток В

Положення шосте

Виховання фахівця майбутнього суспільства, що базується на економіці знань, повинно будуватися виключно на підвищенні якості фахівців, яких готує університет, ґрунтуватися на вивченні й запровадженні досвіду світових лідерів вищої економічної освіти, використовувати кращий вітчизняний дос­від. Тільки творчий підхід до аналізу і можливості використання різних еле­ментів систем вищої освіти закордонних ВНЗ може дати позитивний резуль­тат, а не буде руйнувати вітчизняну систему освіти. Ця теза не суперечить ідеям Болонського процесу, оскільки його мета – зближення, а не уніфікація.

Умовами реалізації шостого положення є:

  • Виховний підхід, бо кожен науково-педагогічний працівник університету має бути вихователем незалежно від того, яку дисципліну він викладає і в якій науковій сфері працює, оскільки головний метод виховання – це власний приклад. Він має демонструвати, що в мережній формі синтезу нових знань суспільна ефективна діяльність починається з усвідомлен­ня власних недоліків, продовжується усвідомленням своєї причетності до невирішених проблем і базується на довірі та повазі один до одного, об’єднанні сильних якостей інших членів творчого загалу і компенсу­ванні тим самим власних слабких сторін.
  • Необхідність виховати особистість – творця, а не руйнівника, та сфор­мувати у студента:
  • потребу весь час навчатися, вдосконалювати свою майстерність, саморозвиватися, намагаючись об’єктивно оцінювати свій профе­сійний рівень;
  • розуміння того, що майбутнє кожного залежить від його власної на­полегливої праці щодо надбання компетентності впродовж всього життя, а не від впливовості, грошей батьків та знайомих;
  • розуміння того, що синтез нових знань все більше і більше буде проходити у рамках неформальних творчих колективів, де немає місця чистому індивідуалізму, де моральність особистості вихо­дить на перший план;
  • потребу і вміння вести здоровий спосіб життя.
  • Організація безумовного виконання вимог Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і студентів Харківського націо­нального економічного університету. Запровадження практики аналізу його порушень з боку як студентів, так і викладачів.
  • Створення технічних, організаційних і методичних умов для багато­гранного духовного та фізичного розвитку викладачів і студентів, що можливо через широку підтримку художньої самодіяльності, культурно- масової роботи, фізичної культури і спорту, активну участь у культурному й науковому житті міста та країни в цілому.
  • Реалізація мобільності викладачів та студентів через організацію ши­рокої системи стажування, проходження практики, навчання студентів університету в розвинутих країнах. Використання для цього двосторонніх зв’язків з університетами інших країн та європейських програм TASIS, TEMPUS.
  • Налагодження системи співпраці із закордонними університетами викладачів і студентів при виконанні замовлень на науково-дослідні та проектно-конструкторські розробки з використанням Internet і за пря­мими зв’язками.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>