Додаток В

Положення четверте

Студент і викладач – партнери, які мають співпрацювати протягом усього навчального року, а не від сесії до сесії, що повинно забезпечуватися відповід­ним структуруванням навчальних дисциплін та поточною блочно-модульною діагностикою з можливістю накопичення відповідних кредитів. Формуван­ня професійних компетентностей вимагає постійної наполегливої праці не тільки в аудиторіях, а й великого обсягу самостійних занять зі спеціальною літературою, що допомагає набувати необхідних вмінь та навичок. Для забез­печення ефективного зворотного зв’язку викладача зі студентом у процесі формування компетентностей невід’ємною складовою навчального процесу в університеті має бути постійний моніторинг засвоєння знань студентами і формування у них необхідних вмінь, комунікативних здатностей, відпові­дальності та автономності через поточну блочно-модульну діагностику.

Умовами реалізації четвертого положення є:

  • Кожен професор, доцент, що відповідає за ту чи іншу дисципліну (лек­тор), має чітко уявляти місце своєї дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки бакалавра, магістра, вміти показати студентам її роль у формуванні їх як фахівців, роз’яснити її зв’язок з іншими дисципліна­ми навчального плану, довести до них обсяг даної дисципліни в креди­тах та годинах з розшифровкою її структури.
  • На початку викладання дисципліни лектор має надати студентам кален­дарний графік навчального процесу з дисципліни з датами поточного блочно-модульного контролю, характеристиками даного модуля та його зв’язок з наступними, надати зміст та обсяг самостійної роботи студента, видати індивідуальне науково-дослідне завдання, роз’яснити форми і зміст поточно-модульного контролю, надати перелік навчально- методичної літератури, вказати адреси пошуку додаткової літератури у мережі Інтернет.
  • Об’єктивність поточно-модульного контролю забезпечується лектором під керівництвом завідувача кафедри, індивідуальні письмові відповіді та/або комп’ютерні файли, що були здані студентами на кафедру, збе­рігаються впродовж наступного семестру. Для університету має бути розроблена єдина система проведення поточно-модульного контролю, яка б забезпечувала об’єктивність, прозорість і оперативність цієї про­цедури та регламентувала права й обов’язки кожного учасника науково- навчального процесу.
  • Вирішальною умовою ефективної взаємодії викладача та студента є: з од­ного боку, бажання студента навчатися та його здібності у відповідній сфе­рі, а з другого – професіоналізм викладача як науковця та рівень його здібностей у педагогічній роботі. Ця теза має бути головною при при­йомі на роботу або звільненні викладачів та зарахуванні на навчання або відрахуванні студентів.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>