Додаток В

Проведення постійно діючих кафедральних або міжкафедральних нау­ково-методичних семінарів.

Реалізація, як правило, ланцюга: звіт з наукової або проектної роботи – мо­нографія – навчальний посібник – завдання на семінарське або прак­тичне заняття, лабораторна робота, тренінг – підручник як результат упровадження.

  • Запровадження системи залучення студентів до виконання науково- дослідних та проектно-конструкторських робіт. Розробка системи за­рахування їх роботи як форми поточного та підсумкового контролю за відповідними дисциплінами (ІНДЗ, курсові проекти, дипломні проекти та роботи). Для викладачів, які цим займаються, передбачене списання нормованого навантаження та врахування цієї роботи при розрахунку розміру матеріального заохочення через нарахування бонусних балів від завідувача кафедри, декана, проректора.
  • Здійснення відбору магістрів в аспірантуру, перш за все, за науковими, а не лише навчальними результатами з проходженням, як правило, річ­ного стажування як стажера-дослідника або викладача-стажера. Кан­дидат на вступ до аспірантури, як правило, має надрукувати не менше однієї статті у фаховому виданні та виступити на науковій конференції за фахом. В аспірантурі магістри професійного спрямування мають здати різницю у навчальних планах порівняно з магістрами наукового спря­мування.
  • Суттєве підвищення зацікавленості професорів та провідних до­центів у керівництві підготовкою дисертацій через розробку системи матеріального та морального заохочення успішних керівників і перед­бачення відповідальності за неякісне виконання своїх обов’язків.
  • Запровадження системи конкурсного відбору підручників, навчальних посібників, , конспектів лекцій, змісту семінарських, практичних та ла­бораторних робіт із залученням замовників випускників ХНЕУ та з використанням зовнішнього рецензування. Передбачення системи мате­ріального та морального заохочення як рецензентів, так і переможців конкурсу.
  • 3 метою підвищення ефективності використання навчального часу сту­дентів та робочого часу викладачів з урахуванням необхідності інтен­сифікації наукової роботи забезпечити поетапний перехід на однозмін­ний режим роботи університету за рахунок введення в дію додаткових навчальних аудиторій.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>